digital marketing  IT-projekt

Den årliga undersökningen av Svenskarnas internetvanor är här - vad lärde vi oss?

Publicerad av Yohanna Bredén den nov 18 2019

“Svenskarna och Internet” är en årlig undersökning av internetvanor, som beskriver hur användandet av internet utvecklas, och hur digitaliseringen påverkar samhället som stort.

Den fullständiga undersökningen kan du ladda ner här. Studien är framställd av det svenska internetstiftelsen och denna blogg är baserad på deras upptäckter. 

Sammanfattning

I Sverige 2019, ökar tillgängligheten till fiber, och så gott som 98% av alla hushåll i landet har tillgång till internet. Samtidigt uppger 95% av invånarna att de använder sig av internet.

Nytt för årets undersökning var information om att 1 av 20 hushåll har en smart högtalare som t ex Google Mini, samt att 7 procent av hushållen har ett elektronisk lås i deras hem. Det är data som indikerar att hushållet har en årsinkomst på 750,000 SEK eller högre, då de hushållen har en större benägenhet att köpa den typen av produkter.

Tillgänglighet till Internet

Efter ökningen av sammankopplade fibernätverk i hushåll under 2018 saktade ner, har utvecklingen nu istället återfått sitt momentum. Mer än hälften av alla hushåll har nu tillgång till fiber med den största ökningen av fiber-användare på platser utanför städerna.

Nästan alla använder internet antingen via en dator (96 procent) eller via deras telefon (95 procent). Dock används telefonen oftare än datorn, och mer frekvent på en daglig basis av kvinnor, än män. 

Mer övergripande uppger 99 procent av alla Svenskar att de har en mobiltelefon vilket är en marginell ökning från tidigare år (97 procent). Andelen som hade en smarttelefon var 92 procent. Fler svenskar har en iPhone än Android, vilket är i linje med 2018.

Profilen av en iPhoneanvändare och Androidanvändare skiljer sig lite varje år. iPhone används till en större utsträckning av kvinnor, 54 procent mot män som ligger på 42 procent. Det är även mer populärt i åldrarna 12-25 år, och i hushåll med en genomsnittlig årsinkomst på 750,000 SEK eller högre. Android är mer populärt bland män (44 procent), än kvinnor (32 procent). Android används i större utsträckning av de i åldrarna mellan 26 - 55. 

Digitala möjliggörare 

Digital uteslutning minskar, alltså att personer inte har tillgång till internet, och därmed inte digitaliseringen i samhället, men är fortfarande märkbar i vissa delar i det svenska samhället. Det framstår väldigt tydligt i den forskning på allmänna digitala tjänster, som e-tjänster i sjukvård, kollektivtrafik och den svenska skattemyndigheten, vilket är tillgängligt för alla invånare.

Regeringens mål är att effektivisera administrativt arbete med hjälp av internet - från pappershandlingar till digitalt förvaltning. Det förser, bland annat, kostnadsbesparingar för skattebetalarna, reducerad papperskonsumtion och ökad service för invånarna genom ökad tillgänglighet, snabbare processer, etc. 

Så många som 85 procent av Sveriges invånare (16+ år), anser att digitala samhällstjänster gör vardagen lättare för dem. En bidragande orsak kan vara på grund av de många e-tjänsterna samhället erbjuder. Det är möjligt att använda Mobilt BankID, vilket har möjliggjort digital utveckling i regionen.   

Medan fördelen av samhällets digitala omvandling är digitalt involverande, finns det klyftor där ålder, låg inkomst och låg utbildning blir en riskfaktor av uteslutning, vilket inkluderar ett antal upp till en miljon svenskar som inte går online. 

Användning av social media

Bara en fjärdedel av folket tycker att den tid de spenderar på social media är meningsfull. Det kan jämföras med användningen av nya applikationer, som i nästan 60 procent av alla användare beskriver som väl spenderad tid. Mobilspel kommer på sista plats och Mobilt BankID och Swish ökar istället i dess användning. 

Jämfört med tidigare år delar användare mindre innehåll genom social media i åldrarna 55+ år och totalt ser det ut som användningen av social media börjar plana ut. 

Från 2010 har det skett en konstant ökning av användning, varje år, men under det här året har det saktat ner. Instagram och Snapchat, vilket tidigare har växt konstant har mer eller mindre visat samma nivå som föregående år, och Facebooks tillväxt har enligt undersökningen stannat av. 

IoT - Internet of Things

Intressant med i år, är att mer än 54 procent uppger att de har någon uppkopplad plattform (IoT - Internet of things), som exempelvis klockor, kylskåp eller bilar. 

Det är viktigt att komma ihåg att det finns en ignorans och okunskap om vad du har som är uppkopplat hemma och troligtvis även vad termen “uppkopplad” verkligen betyder. 

Ökad oro att Google och Facebook missbrukar användarnas integritet

Oron att stora företag som Google och Facebook gör intrång på personliga uppgifter ökar varje år. Framförallt barnfamiljer, och höginkomstfamiljer, indikerar att de är mer oroade än den övriga populationen.

Generellt känner fler människor sig övervakade på internet än de gör utanför. 

Angående personlig sekretess, är det först och främst inte regeringens aktivitet som användarna oroar sig för, utan istället stora företag som Google och Facebook (46 procent). 

Skandaler som Cambridge Analytica, ett privat företag som samlade data om miljoner av facebookanvändare, för att skapa riktade politiska reklamkampanjer, har troligtvis påverkat den oro som skapats angående stora företag.

Mindre än hälften litar på majoriteten av den information som finns på internet. Äldre människor har mer tillit än yngre personer och under 2018 med den nya GDPR-lagstiftningen på plats, kommer det ta tid för att se vilken effekt det får på dess användare. Dock har så många som 83% av internetanvändarna uppgivit i undersökningen att de accepterat villkoren på en hemsida utan att läsa igenom dem. 

De tre största sociala nätverken, Facebook (74 procent), Instagram (61 procent) och Snapchat (39 procent) är alla totalt sett lika mycket använda som förra året. I den dagliga användningen har Instagram ökat något, från 38 procent till 41 procent. Twitter, vilket har en tendens att variera något i dess användning, har ökat lite det här året till 24 procent.

Bank och betalningar

I december 1996 lanserades den första internetbanken i de nordiska länderna. I över 20 år har mycket hänt och bankverksamheten har gradvis flyttat från datorn till mobiltelefonen. Av sveriges befolkning (+16), är användningen på 91 procent idag, och har varit på som minst 80 procent sedan 2013.

Sedan 2013 har användningen av internetbanker, bland internetanvändare varit över 90 procent och över de senaste tre åren på 96 procent. Nästan alla svenskar betalar sina räkningar online - 92 procent av internetanvändarna, och totalt 87 procent av den svenska befolkningen.

Swish är en mobil betalningstjänst som har lämnat stora avtryck i Sverige, och tjänsten fortsätter att växa. Sedan 2015 har användandet av Swish mer än fördubblats bland befolkningen i storhet. Numera kan Swish användas av alla åldrar och sett i Sveriges befolkning i åldern 12+ använder 78 procent Swish. Förra året var användarvärdet 75 procent. 

E-mail dominerar kommunikation 

Praktiskt sett alla använder e-mail. Daglig användning av e-mail av unga personer är dock lägre än användningen av äldre personer. Yngre människor använder istället chatt-formatet som kommunikationsväg, vilket fortsätter att växa som fenomen. Videosamtal och telefonsamtal över internet ökar även det något. 

Övergripande använder åtminstone 90 procent av alla åldersgrupper email någon gång. Av de i åldern 26-35 använder alla e-mail men sett till daglig användning, skiljer sig siffrorna en hel del. De som är mellan 36-45 år (85 procent) använder det mest i sitt dagliga arbete. E-mail är en av de få fenomen som de äldre använder mer på en daglig basis än vad de yngre gör. 

För tio år sedan var e-mail redan 90+procentiga i den totala användningen, och nära till 60 procent på en daglig basis. Över de senaste tre åren mailar 97% av alla internetanvändare och 70 procent gör så dagligen. 

Användandet av Whatsapp har ökat medan Skype har minskat, och Facebook messenger ligger kvar på samma nivå som föregående år. Messenger används mest av alla, men minskar bland yngre personer och ökar bland de äldre. 

Facebook Messenger används till större utsträckning i alla åldrar förutom bland 56-65 åringar där Skype är vanligare. Messenger har sin största målgrupp bland 16-35 åringar vilket är 81 procent. Whatsapp och Skype används mest av 36-45 åringar. 

Traditionellt v. digital media

En treårs-jämförelse av internetanvändarna (16+ år) visar att konsumtionen av traditionell media, generellt har reducerats. Traditionell TV förlorar både totalt, och särskilt på en daglig basis. Samtidigt etablerar TV-kanalerna playtjänster som börjar att öka i sin användning. 

Att lyssna på en radiostation via en radio minskar, även det till en viss utsträckning, jämfört med förra året. Att lyssna på radio över internet minskar marginellt, vilket indikerar att lyssningen via en radiostation kan vara på uppresning. 

Antalet läsare av tryckta tidningar och magasin minskar, vilket visar att vi konsumerar nyheter på andra sätt än tidigare, vilket exempelvis kan vara genom social media.

Podcast har växt varje år, och sedan 2015 har det totala antalet podcastlyssnare fördubblats till att nå 55 procent. Även konsumtionen av digitala böcker har ökat stadigt, och visar att 42 procent av internetanvändarna läser digitala böcker.

Notera att vanliga böcker fortsatt är i en stark och stabil position, och läses mer dubbelt än så mycket som de digitala versionerna. 

Mer människor betalar för filmer och musik online

Antalet unga personer som betalar för en digital prenumeration för film eller musiktjänster ökar, speciellt bland de unga.

Oavsett kön eller ålder är mobiltelefonen det första alternativet för gaming, dock väljer män oftare datorn och äldre personer spelar på en läsplatta. 

Spotify har stor spridning bland svenska internetanvändare och används i nuläget av totalt 7 av 10, som använder internet. Nära 3 av 10 internetanvändare använder Spotify dagligen. Sverige lyssnade år 2018 tillsammans med Finland och Grekland på mest musik inom hela Europa. 

Låt The Farm låsa upp din digitala potential.

Vi är experter på att balansera behovet av en snabb leverans, med behovet att skapa en lösning av hög kvalitet. Vi har möjligheten att öka och minska våra resurser för att möta uppdragets krav och förväntningar.

De lösningar vi skapar förankrar sig på The Farms erfarenhet och expertis. Allt för att försäkra att ditt projekt och dina förväntningar hamnar i linje med den tidmall och mål du som kund sätter upp, oavsett längd eller komplexitet. 

Yohanna Bredén

Skicka ett mejl